Posts Tagged ‘İsgəndər Coşğun – Mehriban Olaq – An Ode to Kindness’

İsgəndər Coşğun – Mehriban Olaq

Duyğularım dilə gəldi yenə,
Ey insanlar, qulaq asın mənə.

Nəq.:
Min könüldə bir can olaq,
Daha da mehriban olaq.
Mehriban, qayğıkeş bir insan olaq,
Mehriban olaq, mehriban olaq.

Təmiz eşqi, məhəbbəti tutaq,
Deyək, gülək qəm-qüssədən uzaq.

İllər ötür biz doluruq yaşa.
Məhəbbətlə vuraq ömrü başa.

Mus: Şəfiqə Axundova

—-

An Ode to Kindness

My tongue is inspired,
People, open your ears!

May a thousand hearts unite as one soul,
Full of kindness,
Care and compassion.

Hold fast to love and affection,
Laugh, banish sorrow.

The years pass, we live our lives.
Let us live with love to the end of our days.

Mus: Şəfiqə Axundova

Translated by Colleen MacDonell
http://speakazeri.blogspot.com/

Advertisements