Posts Tagged ‘Abbas Sahhat’

Abbas Sahhat – Könlümün sevgili məhbubu mənim Vətənimdir, vətənim !

Könlümün sevgili məhbubu mənim
Vətənimdir,vətənimdir,vətənim.
Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə xuda,
Sonra vermiş vətənim nəşvü-nüma.
Vətənim verdi mənə nanü-nəmək,
Vətəni məncə unutmaq nə demək?
Anadır hər kişiyə öz vətəni,
Bəsləyib sinəsi üstündə onu.
Südüdür kim dolanıb qanım olub,
O mənim sevgili cananım olub.
Saxlaram gözlərim üstə onu mən,
Ölərəm əldən əgər getsə vətən.
Vətənin neməti nisyan olmaz,
Naxələflər ona qurban olmaz.
Vətən əcdadımızın mədfənidir.
Vətən övladımzın məskənidir.
Vətəni sevməyən insan olmaz,
Olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz.

Abbas Sahhat – The lovliest beloved of my heart
Is my country, my country, my country.

The lovliest beloved of my heart
Is my country, my country, my country.
At first i was created by God,
Then my country gave me
My country gave me salt and bread,
How can a man forget the motherland???
Own country is a mother to each man,
It has fed each man living on it.
It has been my dear beloved,
I’ll keep it on my eyes,
I’ll die if i’ll loose my country.
My countries blessing won’t be collapsed.
Betrayers will never be sacrifice to it.
Motherland is the place where our ancestors are buried,
Motherland is home to our descendants.
There is no man who doesn’t love his ( her ) motherland,
If there is any, then he ( she ) has no conscience.

Advertisements