Füzuli – Məni candan usandırdı cəfadan yar usanmazmı? – My love has tired me of my life – will she not tire of cruelty?

Posted: 07 April 2017 in FUZULI, Genel
Tags:

Füzuli – Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı? qəzəli

My love has tired me of my life – will she not tire of cruelty?
My sigh has set the spheres on fire-will not the candle of my passion burn?
On those faint and fail for her, my love bestows a healing drug
Why does she give none to me; does she not think that I am sick?
I hid my pain from her. They said tell it to your love.
And if I tell that faithless one-I do not know, will she believe, or will she not?

Tərcümə edən : Bernard Ayus

Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?
Fələklər yandı ahımdan, muradım şəmi yanmazmı?
Qamu bimarinə canan dəvayi-dərd edər ehsan,
Neçün qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı?
Qəmim pünhan tutardım mən, dedilər yarə qıl rövşən,
Desəm ol bivəfa, bilmən, inanarmı, inanmazmı?

Advertisements

Comments are closed.