Izmir Marche

Posted: 18 March 2017 in Genel, Marche
Tags:

ANONİM – İZMİR MARŞI

İzmir’in dağlarında çiçekler açar
Altın güneş orda sırmalar saçar
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

İzmir’in dağlarına bomba koydular
Türk’ün sancağını öne koydular
Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana

İzmir’in dağlarında oturdum kaldım
Şehit olanları deftere yazdım
Öksüz yavruları bağrıma bastım
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana

Peygamber kucağı şehitler yeri
Çalındı borular haydi ileri
Bozuldu çadırlar kalmayın geri
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

Türk oğluyum ben ölmek isterim
Toprak diken olsa yatağım yerim
Allah’ından utansın dönenler geri
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

Izmir Marche

Flower blossom in mountains of Izmir
Golden Sun sparking its rays
Retreating enemies blown like a wind
Long live Mustafa Kemal Pasha Long live
Your name will be carved on every stone

Shells are blown in mountains of Izmir
Turkish banner is ahead of them
Enemy is strangled by flawless victory
It was a destiny my beloved mother
I do not spare my blood for beautiful homeland

I sat and stayed in Mountains of Izmir
Listing martyrs in my diary
Embraced the poor orphans
It was a destiny my beloved mother
I do not spare my blood for beautiful homeland

Our Prophet shall embrace our martyrs
The horns are calling, come on lets charge
Do not lag , there is camp no more behind
Long live Mustafa Kemal Pasha Long live
Your name will be carved on every stone

I am Turkish son and I’d like to die
Land is full of thorn, it is bed for us
Ones who flee to be ashamed of God
Long live Mustafa Kemal Pasha Long live
Your name will be carved on every stone

Advertisements

Comments are closed.