Aşıq Ələsgər – Ceyran

Posted: 14 December 2014 in ASIQ ƏLƏSGƏR
Tags:

AŞIQ ƏLƏSGƏR

Aşıq Ələsgər – Ceyran

Durum dolanım başına,
Qaşın, gözün qara Ceyran
Həsrətindən düşdüm oda
Eylə dərdə çarə, Ceyran

Saz ilə, saz ilə ceyranın balasını
Dağlarda kəklik oxlasın
Aşkar dolana bilməsəm
Pünhan başına dolanım
Ay yar, dolanım

Ələsgərəm, aşıq ollam,
Eşqin dəryasına dallam qallam.
Küşdürmüşəm, könlün allam
Yalvara-yalvara, Ceyran

—-

Let me surround you with care,
Your dark eyes, Ceyran
I am burning with desire
Deliver me from this suffering, Ceyran.

With the saz, with the saz, my fawn,
Let the partridges in the mountains murmur,
If I could not care for you openly,
Then let me care in secret,
Oh my love, let me care for you.

I am Ələsgər, let me love,
Let me sink into the vast ocean of love.
I have caused offense, but I will win your favor
By imploring you, Ceyran.

Translated by Colleen MacDonell

http://speakazeri.blogspot.com/

Advertisements

Comments are closed.