Əliağa Vahid – Dəli Ceyran – Wild Gazelle

Posted: 08 November 2013 in Əliağa Vahid
Tags:

Gözəlim, aşiqini salma nəzərdan,
Həsrətindən ölürəm, gəl bizə hərdən.
Sənə çoxdan vurulub bu dəli könlüm,
Neyləyim ki, xəbərin yoxdu xəbərdən.

Nəq.:
Gəl, mənə naz eyləmə, ay dəli ceyran,
O qara gözlərinə olmuşam heyran.
Gəl, mənə naz eyləmə, ay dəli ceyran,
O xumar gözlərinə olmuşam heyran.

Bir dönüb baxmaq ilə canımı aldın,
Məni Məcnun eyləyib çöllərə saldın.
Mən sənə inanıb, öz könlümü verdim,
Sənsə məni atıb, əğyar ilə qaldın.

—-

My beautiful one, be attentive to your lover,
I am dying of longing, come to us now and then.
Long ago my mad heart fell for you,
What can I do, if you don’t know.

Come, don’t tease me, oh, wild gazelle,
I am thunder-struck by your dark eyes.
Come, don’t be capricious, oh, untamed gazelle,
I am dumbfounded by your captivating eyes.

She won my heart with a single glance,
I have become mad with love like Majnun, wandering aimlessly.
I trusted you, I gave you my heart,
You left me for someone else.

Translated by Colleen MacDonell

http://speakazeri.blogspot.com/

Advertisements

Comments are closed.