Vagif Bayatli Oner – Why Did I Love You So

Posted: 20 July 2012 in Vagif Bayatli Oner
Tags:

Vagif Bayatli Oner – Why Did I Love You So

Why did I love you so,
Did I want you so,
For the one thousand thorns,
And one thousand roses
In my soul,
Why did I want you so?!

I hid this soul in love,
But is there a person
Who did not see it?!
Why did I both hide it and
Also wish everyone to be aware?!

I begged God
Day and night and every moment
To make you my sultan
For a thousand years,
And why did I beg God
To also make you my slave?!

Vaqif Bayatlı Odər – Səni Niyə Belə Sevdim?

Səni Niyə Belə Sevdim,
belə istədim niyə,
canımdakı min tikana,
bir gülə istədim niyə?!

Eşqdə gizlətdim bu canı,
görənmiyən varmı hanı,
həm gizlətdim, həm də hamı
bilə istədim niyə?!

Min illər üçündə Allahdan,
Gecə – gündüz, hər an, hər an
səni özümə həm sultan,
həm də həm də,
kölə istədim niyə?!

Advertisements

Comments are closed.