Rəsul Rza

Posted: 02 July 2012 in Rasul Reza
Tags:

My ring’s stone is from turquoise,
I don’t know why I am blue today.
In bad times, hold fast to your friends,
Deep feelings make your life sweet like springtime.
Deep feelings make life like spring.

Our gardens, our fields – such a spectacle!
Swans glide in pairs upon the lakes.
However hard life gets,
Together we will make it through,
Together we will make it.]*

Clouds come, bringing drizzle and mist.
Lovers who are parted will be sad.
How can I remain apart from my beloved?
One look from you would heal my soul.
One look from you would heal my soul.

Rəsul Rza – Qızıl Üzük

Üzüyümün qaşı firuzədəndir,
Könlüm açılmayır bu gün nədəndir.
Yaman gündə dost əlindən bərk yapış,
Böyük duyğu ömrü bahar edəndir.
Böyük duyğu ömrü bahar edəndir.

Bizim bağlar, çöllər xoş bir tamaşa,
Sonalar göllərdə gəzərlər qoşa.
Necə çətin olsa ömrün yolları
Birlikdə yorulmaz vurarıq başa.
Birlikdə yorulmaz vurarıq başa.

Bulud gələr, çiskin çilər, çən eylər.
Yar yarından ayrı düşsə qəm eylər.
Sevgilimdən necə qalım aralı?
Bir baxışla qəlbə yüz məlhəm eylər.
Bir baxışla qəlbə yüz məlhəm eylər.

Advertisements

Comments are closed.