I fight for a love
Knowing it can’t be won
Sent from a light above
Child of our golden Sun
O, golden bride

I reach for hands
Knowing they can’t be held
Cursed by words I can’t tell
Broken under your spell
O, golden bride

And like a rose
Turning in to thorns
My love was taken
Back to the light above
What can I do, my love?
Child of our Golden Sun
O, golden bride

A beating drum
Searches on for your song
Echoes will carry on
Wondering where you’ve gone
O, golden bride

Is that your voice
Caught in the mountain air?
Leading me to nowhere
Drifting in silent prayer
O, golden bride

And like a rose
Turning in to thorns
My love was taken
Back to the light above
What can I do, my love?
Child of our Golden Sun
O, golden bride

(The ends of your long hair are not meant to be woven The flower-buds are not to be plucked
O, golden bride)

(What kind of love is this?
They will not give you to me
Oh, what can I do?
Oh, what should I do?
O, golden bride)

Back to the light above
What can I do, my love?
Child of our Golden Sun
O, golden bride

Saçın ucun hörməzlər
Gülü sulu dərməzlər
Sarı gəlin

Saçın ucun hörməzlər
Gülü sulu dərməzlər
Sarı gəlin

Bu sevda nə sevdadır
Səni mənə verməzlər
Neynim aman, aman
Neynim aman, aman
Sarı gəlin

Bu sevda nə sevdadır
Səni mənə verməzlər
Neynim aman, aman
Neynim aman, aman
Sarı gəlin

Bu dərənin uzunu,
Çoban qaytar quzunu, quzunu
Bu dərənin uzunu,
Çoban qaytar quzunu, quzunu

Gün ola mən bir görəydim
Nazlı yarımın üzünü
Neynim aman, aman
Neynim aman, aman
Sarı gəlin

Gün ola mən bir görəydim
Nazlı yarımın üzünü
Neynim aman, aman
Neynim aman, aman
Sarı gəlin

Advertisements

CANDAN ERÇETİN – ELBETTE

Güneş her akşam batıp hergün doğuyorsa
Çiçekler solup solup tekrar açıyorsa
En derin yaralar kapanıyorsa
En büyük acılar unutuluyorsa
Neden korkulur hayatta söyleyin bana
(ben neden hep aynı kalayım söyleyinbana)

Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım
Elbette daldan dala konup sonra uçacağım
Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım
Elbette bazen söyleyip bazen susacağım

İnanmadım asla inanamam
Herşeyin bir sonu olduğuna

Müzik : Akın Ertübey

—-
Naturally

If the sun sinks every evening and rises again every day
If the flowers wilt and then bloom again
Even if the deepest wounds get healed
Even if the greatest pains get forgotten
Tell me, why then be afraid in life
(Tell me, why should I always stay the same)

Naturally, I will sometimes be in full bloom but sometimes wilt
Naturally, I will alight on from one branch to another amd fly away afterwards
Naturally, I will sometimes spin around fast but sometimes stand still
Naturally, I will sometimes narrate but sometimes hush

(Missing sentences in the end of song)

I have never believed and can never believe
That everything has an end

Naturally, if I’m crying today I will laugh tomorrow
Naturally, I will go away first but come back later

Xalq mahnısı – Küçələrə su səpmişəm

Küçələrə su səpmişəm,
Yar gələndə toz olmasın,
Elə gəlsin, elə getsin,
Aramızda söz olmasın.

Simavərə od salmışam,
İstəkənə qənd salmışam.
Yarım gedib tək qalmışam,
Nə əzizdir yarın canı.

Simavərı alışdırın,
Maşa verim qarışdırın.
Küsülüyük barışdırın,
Nə əzizdir yarın canı.

Piyalələr irəfdədir,
Hər biri bir tərəfdədir.
Görməmişəm bir həftədir,
Nə şirindir yarın canı.

Folk song – Thirsty as desert’s pain

Thirsty as desert’s pain
I miss your touch like pouring rain
When clouds come in they cry all night
And give me tears to fill my eyes

The footprints that you left have stayed
Above the sand beneath the waves
Long after time has left them go
I’ll wait for tides to guide you home

Dizzy as the tea I brew
My mind stirs with thoughts of you
And like the melting sugar cubes
You disappeared and left me to

Your face and form is all I see
In silhouettes of scolding steam
At night the kitchen candles glow
And shine a light to guide you home

Abbas Sahhat – Könlümün sevgili məhbubu mənim Vətənimdir, vətənim !

Könlümün sevgili məhbubu mənim
Vətənimdir,vətənimdir,vətənim.
Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə xuda,
Sonra vermiş vətənim nəşvü-nüma.
Vətənim verdi mənə nanü-nəmək,
Vətəni məncə unutmaq nə demək?
Anadır hər kişiyə öz vətəni,
Bəsləyib sinəsi üstündə onu.
Südüdür kim dolanıb qanım olub,
O mənim sevgili cananım olub.
Saxlaram gözlərim üstə onu mən,
Ölərəm əldən əgər getsə vətən.
Vətənin neməti nisyan olmaz,
Naxələflər ona qurban olmaz.
Vətən əcdadımızın mədfənidir.
Vətən övladımzın məskənidir.
Vətəni sevməyən insan olmaz,
Olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz.

Abbas Sahhat – The lovliest beloved of my heart
Is my country, my country, my country.

The lovliest beloved of my heart
Is my country, my country, my country.
At first i was created by God,
Then my country gave me
My country gave me salt and bread,
How can a man forget the motherland???
Own country is a mother to each man,
It has fed each man living on it.
It has been my dear beloved,
I’ll keep it on my eyes,
I’ll die if i’ll loose my country.
My countries blessing won’t be collapsed.
Betrayers will never be sacrifice to it.
Motherland is the place where our ancestors are buried,
Motherland is home to our descendants.
There is no man who doesn’t love his ( her ) motherland,
If there is any, then he ( she ) has no conscience.

Gül olanın aslı güldür, Peygamberin nesli güldür,
Girdim şahın bahçesine, cümlesi aşı güldür gül..

Asmasında gül dalları, kovanında gül balları,
Ağacında gül hâlleri, selvi çınarı güldür gül..

Açıl gel ey gonca gülüm, ağlatma şeydâ bülbülün,
Şu inleyen garib dilin, âh-u efgânı güldür gül..

Gülden terâzi yaparlar, gül ile gülü tartarlar,
Gül alırlar gül satarlar, çarşı pazarı güldür gül..

Gel hâ gel gül ey Nesîmi, geldi yine gül mevsimi,
Bu feryad bülbül sesi mi, sesi feryâdı güldür gül..

IT’S ROSE, ROSE

Origin of the rose one is rose, descent of the Prophet is rose
I walked into the garden of Shah, all of it, all planted as rose, rose

In the grapevine; rose branchs, in the beehives; rose honeys
In trees; rose poises, cypress and planes are all rose, rose

Bloom, come my rosebud, don’t make your madly-in-love nightingale cry
All the lamentation and “ah” of this moaning poor tongue is rose, rose

They make scales of rose, they balance the rose with the rose
They buy rose, sell rose, all markets and bazaars are rose, rose

Come oh come laugh hey Nesîmî, it’s the rose season again
Is this lamentation a nightingale’s voice? Its voice, its lamentation is all rose, rose

NESÎMİ

Note: Here; the “rose” is a metaphor. It symbolizes “the beloved one” and “love” all over. In the people’s hearts, in the world, everywhere. Also, it’s a symbol of Prophet Mohammad (s.a.s.) in Islamic literature.

1-In “divan poem”; “Nightingale” is the lover of rose. He cries in the night for rose to bloom it.
So the loving one and beloved one come together, they become one in love, and love comes all over the world.
2-“Ah” means sigh, as the sound of cry. and it’s a curtailed saying of “Allah” also. (see: Dhikr)
3-Tongue here as his words.
4-In turkish “Gül” means “rose” and “laugh” also.

Füzuli – Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı? qəzəli

My love has tired me of my life – will she not tire of cruelty?
My sigh has set the spheres on fire-will not the candle of my passion burn?
On those faint and fail for her, my love bestows a healing drug
Why does she give none to me; does she not think that I am sick?
I hid my pain from her. They said tell it to your love.
And if I tell that faithless one-I do not know, will she believe, or will she not?

Tərcümə edən : Bernard Ayus

Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?
Fələklər yandı ahımdan, muradım şəmi yanmazmı?
Qamu bimarinə canan dəvayi-dərd edər ehsan,
Neçün qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı?
Qəmim pünhan tutardım mən, dedilər yarə qıl rövşən,
Desəm ol bivəfa, bilmən, inanarmı, inanmazmı?

Izmir Marche

Posted: 18 March 2017 in Genel, Marche
Tags:

ANONİM – İZMİR MARŞI

İzmir’in dağlarında çiçekler açar
Altın güneş orda sırmalar saçar
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

İzmir’in dağlarına bomba koydular
Türk’ün sancağını öne koydular
Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana

İzmir’in dağlarında oturdum kaldım
Şehit olanları deftere yazdım
Öksüz yavruları bağrıma bastım
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana

Peygamber kucağı şehitler yeri
Çalındı borular haydi ileri
Bozuldu çadırlar kalmayın geri
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

Türk oğluyum ben ölmek isterim
Toprak diken olsa yatağım yerim
Allah’ından utansın dönenler geri
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

Izmir Marche

Flower blossom in mountains of Izmir
Golden Sun sparking its rays
Retreating enemies blown like a wind
Long live Mustafa Kemal Pasha Long live
Your name will be carved on every stone

Shells are blown in mountains of Izmir
Turkish banner is ahead of them
Enemy is strangled by flawless victory
It was a destiny my beloved mother
I do not spare my blood for beautiful homeland

I sat and stayed in Mountains of Izmir
Listing martyrs in my diary
Embraced the poor orphans
It was a destiny my beloved mother
I do not spare my blood for beautiful homeland

Our Prophet shall embrace our martyrs
The horns are calling, come on lets charge
Do not lag , there is camp no more behind
Long live Mustafa Kemal Pasha Long live
Your name will be carved on every stone

I am Turkish son and I’d like to die
Land is full of thorn, it is bed for us
Ones who flee to be ashamed of God
Long live Mustafa Kemal Pasha Long live
Your name will be carved on every stone